Dvig kolesarske kulture na domačih tleh

Potrebe sodobne družbe so pokazale, da se na dolgi rok ni mogoče zanašati na avtomobile kot temeljne nosilce osebne mobilnosti, temveč bomo slej ko prej primorani poiskati alternativne oblike prevoza. Pri tem ne gre oporekati dejstvu, da je dobro razvit promet in z njim povezana infrastruktura osnovni pogoj za gospodarsko rast, obenem pa omogoča številna delovna mesta. Toda v luči novih globalnih preizkušenj je potrebno težiti k trajnostni mobilnosti, katere bistveno načelo je zagotavljanje transportnega sistema, ki bo ohranil dostopnost, hkrati pa bo sprejemljiv za družbo, učinkovit z ekonomskega vidika, za povrh vsega pa mora biti v čim manjši meri obremenjujoč za okolje. Cilj tovrstne mobilnosti bi lahko povzeli z besedami, da stremimo k obliki prevoznega sistema, ki bo zadovoljil potrebe vseh ljudi, vendar z nižjimi stroški in manjšim negativnim vplivom na okolje, z namenom dviga standardov in izboljšanja splošne kakovosti življenja. Med sodobne alternativne oblike transporta prištevamo sistem souporabe vozil, katerega poznamo pod imenom »car sharing« in uporabo javnega potniškega prometa, v zadnjem času pa vse večjo veljavo zopet dobiva vožnja s kolesom. Pomen kolesarjenja za trajnostno mobilnost so začele prepoznavati tudi številne države, kar se med drugim kaže z vse večjim vlaganjem v kolesarsko infrastrukturo. Priča smo lahko namreč množični izgradnji kolesarskih stez, tako znotraj velikih mest, kakor tudi na podeželju, ki so običajno ločene od prometnih cest in izredno dobri ureditvi področja signalizacije. Integracije kolesarjenja v vsakdanja življenja prebivalcev so se države lotile na najrazličnejše načine, omeniti velja prilagoditve v zakonodaji z namenom povišanja varnosti kolesarjev ter skrb za pojavljanje kolesarske tematike v medijskem prostoru, kolesarsko kulturo pa spodbujajo celo z organizacijo različnih javnih dogodkov. Del bremena pri dvigu priljubljenosti vožnje s kolesom smo nase prevzeli tudi v naši kolesarski trgovini v Ljubljani  Newbike, saj se z obsežnimi promocijami že vrsto let trudimo vplivati na spremembo potovalnih navad v Sloveniji.

Poslanstvo našega podjetja, ki nas vodi in usmerja, je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti in ohranjanju ter krepitvi javnega zdravja. Želimo si spodbuditi čim večje število ljudi, da za premagovanje kratkih razdalj, kot je denimo pot v službo, na pošto ali banko, namesto avtomobila uporabijo kolo. Ocenjujemo, da se ljudje v splošnem ne zavedamo dovolj, da lahko že na videz majhne in nepomembne spremembe v naših prometnih navadah, močno zmanjšajo ogljični odtis. Dejstvo namreč je, da bomo za takšno pot pridonesli k manjšemu onesnaževanju okolja, saj kolo med vožnjo v ozračje ne spušča škodljivih emisij, prav tako pa ne povzroča hrupa. Kolo za razliko od vozil na notranje izgorevanje, za svoje premikanje ne potrebuje za okolje škodljivih fosilnih goriv. Še ena velika prednost koles je v tem, da nam po prispetju na cilj ni potrebno zapravljati časa še z iskanjem prostega mesta na prenatrpanih parkiriščih, prav tako se izognemo plačilu visokih parkirnin. Zanimiva pa je tudi nesporna ugotovitev, da lahko predvsem v večjih mestih ob času prometnih končnic, s kolesom na željeno destinacijo mnogokrat prispemo hitreje, kot bi potovali z avtomobilom. Zanemariti pa ne gre niti finančnih obveznosti, ki so pravzaprav neprimerljive med lastništvom kolesa in avtomobila. Poleg relativno nizkih cen, katere imajo kolesa, je potrebno pri nakupu avtomobila v zakup vzeti še visoke stroške vzdrževanja, kot so gorivo, zavarovanje, cestnina, registracija in morebitna draga popravila v primeru okvar. Z ekonomskega vidika je zatorej naložba v ugodno mestno kolo nedvomno smiselna, saj poleg rednega čiščenja in vzdrževanja, posebni stroški niso predvideni. Vsa naša kolesa namreč slovijo po izredni kvaliteti materialov in vrhunski izdelavi, kljub temu pa vam v primeru kakršnihkoli težav ponujamo tudi servisne storitve. Obljubljamo, da vam bomo pomagali z velikim veseljem in zadovoljstvom ter poskrbeli, da boste z vašim kolesom brezskrbno in nemoteno doživeli še obilo prijetnih kolesarskih trenutkov.

Poleg zmanjšanja onesnaževanja okolja in znižanja stroškov za prevoz na gospodinjstvo, je eden naših temeljnih ciljev tudi skrb za zdravje posameznika. Slednje poskušamo doseči z različnimi oblikami informiranja prebivalstva in zagovarjanjem redne telesne aktivnosti kot ključem za zdravje in zdravo starost. Pri tem poudarjamo, da ima tudi vožnja električno gnanega kolesa izjemno pozitivne posledice za zdravje posameznika, saj tovrstno kolo za premikanje še vedno potrebuje fizično obračanje pedal. Krepitev dihal, izgorevanje maščob v telesu, izboljšanje imunskega sistema ter prebave, preprečevanje nastajanja srčno žilnih bolezni, povečanje ravnotežja in koordinacije gibov, so poleg dviga umskih in miselnih sposobnosti, samo nekatere izmed njih. Še posebej toplo pa nakup električnega kolesa priporočamo vsem z bolečinami v kolenih, bokih in rokah, saj je kolesarjenje poleg plavanja ena izmed redkih telesnih dejavnosti, ki ne povzročajo dodatnega pritiska in obremenitve sklepov. Vožnja z električnim kolesom pa pravzaprav nikakor ni namenjena samo starejšim, osebam z različnimi zdravstvenimi težavami in osebam s slabšo fizično pripravljenostjo, ampak gre dejansko za eno izmed najbolj učinkovitih in prijetnih načinov za doseganje zmerne rekreacije, ki jo potrebuje sleherni posameznik za krepitev zdravja in preprečevanje bolezni. Ugodni učinki redne, primerne in zadostne telesne dejavnosti se kažejo tako na telesnem zdravju, kakor tudi na duševnem počutju. Poudarjamo miselnost, da je za ohranjanje zdravja izrednega pomena, da po svojih najboljših močeh omejimo čas sedenja in čas, ki ga namenimo za telesno dejavnost, ter za gibanje izkoristimo čisto vsako ponujeno priložnost. Kot je denimo odhod po nakupih v bližnjo trgovino s kolesom, namesto da uporabimo osebni avtomobil. Če se želite še podrobneje seznaniti s statističnimi podatki in vizijo, h kateri stremimo v našem podjetju, vas vljudno vabimo, da si ogledate naš predstavitveni posnetek (za ogled kliknite tukaj), izjemno veseli pa bomo tudi vašega osebnega obiska v eni izmed naših poslovalnic.