CNC operater [Kdo je in kaj počne]

CNC operater je v Sloveniji iskan poklic. Kaj točno počne, kakšne so njegove delovne naloge in kakšna znanja potrebuje, odkrijte v nadaljevanju.

CNC operater – opis poklica 

CNC operater ali upravljalec stroja dela v proizvodnji na računalniško vodenem stroju, ki ga uporabljajo za cnc operaterizdelovanje različnih izdelkov. Izdelek je lahko serijski ali pa se material porabi za izdelavo izdelka, ki ga operater nato v celoti sestavi.

Operater najprej pripravi delovno mesto in CNC stroj ter prevzame delovni nalog ter vso dokumentacijo od kontrolorja v proizvodnji. V tehnični dokumentaciji je točno določen postopek dela in ves potreben material, ki ga delavec pripravi. V primeru težjega materiala, ga operater iz skladišča pripelje z viličarjem do stroja.

Kaj je CNC stroj

Kratici NC in CNC izhajata iz anglešcine in pomenita Numerical Control (numericno krmiljenje) in Computer Numerically Controlled (racunalniško numericno krmiljenje). NC je predhodnik CNC krmiljenja.

CNC stroj je sestavljen iz dveh glavnih delov: stroja, na katerem se izvaja obdelava delov in CNC krmilnika, ki to obdelavo krmili. CNC program, ki vsebuje natančen popis poteka obdelave na stroju, predstavlja vhodne informacije, ki jih CNC krmilnik potrebuje za krmiljenje obdelave.
CNC stroj je neke vrste avtomat, ki ga lahko prosto programiramo. Njegova glavna značilnost je fleksibilnost, to je možnost hitre preureditve stroja z ene na drugo obdelavo, in sicer z zamenjavo programa in eventualno z manjšimi hitrimi preureditvami stroja. Zato je še posebej primeren za avtomatizacijo maloserijske in srednjeserijske proizvodnje. Računalniško vodeni obdelovalni stroji so torej sestavljeni iz mehanskega dela, ki se po izgledu bistveno ne razlikuje od klasičnega, ter iz krmilnega dela, v katerem je vgrajen računalnik, ki vodi in krmili ves proces obdelave izdelka.

Prvi NC stroji so se pojavili v zacetku petdesetih let v Združenih državah Amerike. Glavni razlogi, vodilo in cilji pri razvoju CNC strojev so bili naslednji:

  • povečati produktivnost,
  • izboljšati kvaliteto in natančnost izdelkov,
  • zmanjšati proizvodne stroške,
  • izdelava zahtevnih izdelkov, ki jih na drugačen način ne moremo izdelati.

Delovni postopki, ki jih opravlja CNC operater

CNC operater v CNC stroj vnese program po katerem bo stroj material obdeloval in nastavi orodja. Po vklopu mora stroj ves čas nadzorovati, da ne bi prišlo do kakšne napake. V primeru, da se material zlomi, zmečka ali kako drugače poškoduje, se CNC stroj izklopi sam ampak kljub temu mora biti operater pozoren, če pride do kakšnih težav in jih poskuša preprečiti oz. odpraviti.

Upravljalec skrbi tudi za čistočo stroja in delovnega okolja, razna popravila in vzdrževanja, pri delu pa mora upoštevati predpise s področja varnosti pri delu.

Delovna področja

CNC operater se lahko zaposli pri različnih delodajalcih, ki potrebujejo upravljalca z ustreznim znanjem ter poznavanjem stroja.

Osnovna delovna področja CNC operaterja so:

  • lesna industrija – izdelava lesnih izdelkovkončniki
  • kovinska industrija – CNC struženje, CNC rezkanje in druga obdelava kovin
  • avtomobilska industrija – izdelava raznih avto delov, npr. volanski končniki, diski, ipd.
  • plastična industrija – izdelava raznih plastičnih izdelkov
  • steklarska industrija

Izobrazba

Operater CNC stroja je lahko oseba, ki je zaključila srednje strokovno izobraževanje in je na področju strojništva pridobila naziv strojni tehnik ali na področju lesarstva naziv lesarski tehnik. Že v nekaterih srednjih šolah izvajajo tečaje za CNC upravljalca, ki traja 50 ur. Stopnja izobrazbe je odvisna od samega podjetja, koliko samostojnega programiranja pričakuje v programih CAD od operaterja CNC stroja. Višja je stopnja izobrazbe, lažje sodeluje pri načrtovanju procesov samega podjetja.

Znanja in spretnosti

CNC operater mora najprej opraviti izpit iz varnosti pri delu, kateri se obnavlja vsakih 6 mesecev in izpit za voznika viličarja. Dobro mora poznati računalniško tehniko, oblikovati pisno dokumentacijo ter poznati osnovno vrsto obdelovalnih, procesnih, montažnih in drugih tehnologij. Poznati mora tudi tehnično in mehansko upravljanje strojev v industriji.